نرم افزار ابری مدیریت تولید و کیفیت تجهیزات پزشکی بر پایۀ هوش مصنوعی

نرم افزار ابری مدیریت تولید و کیفیت تجهیزات پزشکی بر پایۀ هوش مصنوعی

همه چیز، زیر ذره‌بین شماست

نرم‌افزار ابری کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی پارسیس، ابزاری قدرتمند و جامع است که با هدف مدیریت و بهبود فرآیندها، هوشمند و الکترونیکی نمودن روش‌های سنتی و کاغذی کارخانجات تجهیزات پزشکی ساخته شده است. این نرم‌افزار با بهره‌گیری از ابزار قدرتمند هوش مصنوعی، با جمع‌آوری دیتای هر کارخانه، پیشنهاداتی را متناسب با مشکلات آنجا، جهت بهبود عملکرد هر بخش ارائه می‌دهد.

چطور با کمک ما، کسب و کارتان را یکپارچه کنید؟

قابلیت مدیریت و نگهداری اسناد کیفیت مانند استانداردها، راهنماها و مستندات مرتبط با کنترل کیفیت

مدیریت اسناد

امکان پیگیری فعالیت‌ها، تغییرات و تاریخچه هر قطعه پزشکی

ردیابی و پیگیری محصولات

قابلیت برنامه‌ریزی و ثبت آزمایشات کیفیت بر روی تجهیزات پزشکی به منظور اطمینان از عملکرد صحیح آنها

برنامه‌ریزی تست و عملکرد

برنامه‌ریزی و پایش دوره‌های نگهداری و تعمیرات ادوات تولید تجهیزات پزشکی

مدیریت و نگهداری دستگاه‌ها

ثبت و پیگیری تعداد تجهیزات، محل استقرار آنها و اطلاعات فنی مرتبط

مدیریت تعداد و موقعیت

تولید گزارش‌های کنترل کیفیت با تمرکز بر موارد مهم و نقاط بهبود

گزارش‌دهی لحظه‌ای

تطبیق نرم‌افزار با استانداردهای کنترل کیفیت پزشکی ISO 13485.

تطبیق با استانداردها

شناسایی و مدیریت محصولات نامنطبق با توجه به استانداردهای تعریف شده در کسب و کار شما

مدیریت عدم انطباق محصول

ثبت و پیگیری تعداد تجهیزات، محل استقرار آنها و اطلاعات فنی مرتبط

مدیریت تعداد و موقعیت

تولید گزارش‌های کنترل کیفیت با تمرکز بر موارد مهم و نقاط بهبود

گزارش‌دهی لحظه‌ای

تطبیق نرم‌افزار با استانداردهای کنترل کیفیت پزشکی ISO 13485.

تطبیق با استانداردها

شناسایی و مدیریت محصولات نامنطبق با توجه به استانداردهای تعریف شده در کسب و کار شما

مدیریت عدم انطباق محصول

قابلیت برنامه‌ریزی و ثبت آزمایشات کیفیت بر روی تجهیزات پزشکی به منظور اطمینان از عملکرد صحیح آنها

برنامه‌ریزی تست و عملکرد

برنامه‌ریزی و پایش دوره‌های نگهداری و تعمیرات ادوات تولید تجهیزات پزشکی

مدیریت و نگهداری دستگاه‌ها

قابلیت مدیریت و نگهداری اسناد کیفیت مانند استانداردها، راهنماها و مستندات مرتبط با کنترل کیفیت

مدیریت اسناد

امکان پیگیری فعالیت‌ها، تغییرات و تاریخچه هر قطعه پزشکی

ردیابی و پیگیری محصولات

مراحل الکترونیکی شدن کسب و کار شما

تماس با تیم فروش پارسیس و دریافت مشاور رایگان

استفاده از دورۀ آزمایشی رایگان نرم‌افزار به مدت یک ماه

خرید بسته‌های تجاری در صورت انطباق پارسیس با نیاز کارخانۀ شما

شروع رسمی استفاده از پلتفرم پارسیس به همراه پشتیبانی

چرا باید پارسیس را انتخاب کنید؟

درخواست تماس و مشاوره